Inloggen

Veel gestelde vragen

Is het systeem beschikbaar in andere talen?

Momenteel is het systeem enkel beschikbaar in het nederlands.

Kan het systeem in een eigen website geintegreerd worden?

Ja, dit is zeker mogelijk. Voor meer informatie contacteer ons: info@kbits.be

Is het systeem betalend?

Ja, ontwikkeling en onderhoud zijn niet gratis, daarom wordt er een klein bedrag aangerekend. Het systeem werkt wel zonder vervelende en storende reclameboodschappen, waar andere gelijkaardige tools dan wel hun inkomsten uit halen. Voor meer info over prijzen kan u ons contacteren: info@kbits.be

Is deze omgeving volledig?

Deze site is de test en demo omgeving. Hier zijn nog niet alle mogelijkheden beschikbaar.
Wat er anders nog meer beschikbaar is:

Kunnen het aantal beschikbare plaatsen verschillen per tijdsslot?

Ja, per tijdsslot kan u het aantal beschikbare plaatsen aanpassen.

Kunnen reservaties nog gewijzigd worden?

Nee, momenteel is dit nog niet voorzien. Maar wat niet is kan nog komen.

Ik mis een bepaalde functionaliteit, kan deze voorzien worden?

Alle feedback en suggesties zijn welkom. We bekijken dan graag wat mogelijk is.

AVG / Privacy

U als klant/gebruiker bent de verantwoordelijke voor de gegevens en bepaalt de doeleinden voor het verwerken van gegevens. Wij treden op als gegevensverwerker, die de gegevens in opdracht van de gegevensverantwoordelijke de gegevens verwerkt. Wanneer u gebruikmaakt van dit reservatiesysteem raden wij U aan om na te gaan of er aan uw kant iets gedaan moet worden. De privacywet ziet erop toe hoe persoonlijke gegevens door u worden verwerkt. Wat er bij uw bedrijf moet worden geregeld, hangt af van welke soort gegevens u verwerkt.